nieuws :::::::::over ons :::::::: biografieën ::::::::: evenementen :::::::: pers :::::::: colofon ::::::::::

 
---------------------------------------------------------------------------------------
Stichting PerpetuumM is een initiatief van de Cubaanse componiste
Keyla Orozco en hispaniste Ernestina van de Noort.
Zij stelt zich ten doel de Spaanse, Iberoamerikaanse kunst en cultuur op Nederlanse bodem te verbreiden; een bijzondere plaats wordt hierbij ingeruimd voor de Cubaanse kunst en cultuur.
Stichting PerpetuumM wil met haar activiteiten een ontmoetingsplaats scheppen voor muzikale verkenningen en zoektochten. Het verleggen van grenzen, het zoeken naar nieuwe invalshoeken heeft een duidelijke prioriteit. Ook wil ze naast aandacht voor de traditionele cultuuruitingen, de hedendaagse, moderne kunstvormen van het Latijnsamerikaanse continent uitlichten.
PerpetuumM werkt samen met kunstenaars uit de betreffende landen, die ze in uitwisseling laat treden met Nederlandse kunstenaars.
Met het festival Q-ba Música 2004 presenteert Stichting PerpetuumM zich voor het eerst in Nederland.
---------------------------------------------------------------------------------------

Nota: vanaf 1 Mei 2008 is Keyla Orozco niet meer artistiek/ zakelijk leider van PerpetuumM
Logo Stichting PerpetuumM: Inti Hernández
---------------------------------------------------------------------------------------